โบรกเกอร์ AGEA สมัครฟรี พร้อมเงินเริ่มต้นฟรี $5

EXNESS สะดวกที่สุด ฝากขั้นต่ำ 10$/320บาท ผ่าน 7-11 ถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทย

2551-11-29

บัญญัติ 10 ประการ อยากรวย ต้องรู้

บัญญัติ 10 ประการ "อยากรวย ต้องรู้"

  1. "ความรู้ทางการเงิน" สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่า "ความรู้ทางการงาน" เพราะในชีวิตของคนเราทุกคนนั้น จะมีช่วงที่จะสามารถหา "รายได้จากการทำงาน" (you at work) จำกัด และจะต้องมีชีวิตหลังเกษียณค่อนข้างยาวนาน จึงต้องรู้วิธีที่จะ "ใช้เงินให้ทำงาน" (money at work)
  2. การออมเป็น "เกมแห่งระยะเวลา" (game of time) ใครเริ่มต้นก่อน ก็รวยก่อน เพราะยิ่งทิ้งไว้นาน ยิ่งได้เป็นกอบเป็นกำ ถือเป็น "เงื่อนไขจำเป็น" ของทุกคนที่มีเป้าหมายต้องการบรรลุสู่อิสรภาพทางการเงิน
  3. การลงทุนเป็น "เกมแห่งจังหวะเวลา" (game of timing) ต้องรู้จังหวะในการเข้าออกจากตลาดที่เหมาะสม ซื้อเมื่อต่ำ ขายเมื่อสูง หยุดเมื่อสงสัย เพราะถ้าหากเข้าผิดจังหวะ ยิ่งทิ้งไว้นาน จะยิ่งเสียหายมาก และทำให้โอกาสที่จะได้ทุนคืนยากขึ้นเรื่อยๆ (losses are harder to regain)
  4. การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนไม่ใช่การตัดสินใจซื้อสินค้าสำเร็จรูป (product) แบบที่ตัดสินใจตอนซื้อครั้งเดียวจบ ถ้าไม่ได้ผล หรือใช้แล้วไม่พอใจ ก็ทิ้งมันไว้เฉยๆ จริงๆ แล้วการลงทุนเป็นกระบวนการ (process) ที่ต้องมีการเอาใจใส่ ติดตามผล และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลา
  5. หนทางไปสู่ความสำเร็จไม่ได้มีเพียงเส้นทางเดียว จุดสำคัญในการบริหารการลงทุนนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปแบบ วิธีการ หรือสไตล์ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเพียง "เกมภายนอก" (outer game) แต่เป็นเรื่องของทัศนคติ วิธีคิด พลังใจ ซึ่งเป็น "เกมภายใน" (inner game)
  6. ลำพังแค่การ "เอาชนะดัชนี" (beat the index) ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ไม่มีใคร "เอาชนะตลาด" (beat the market) ได้ เคล็ด (ไม่) ลับในการจะยืนหยัดอยู่ในเกมการลงทุนอย่างตลอดรอดฝั่งในฐานะ "ผู้ชนะ" นั้น อยู่ที่การยืนอยู่ข้างเดียวกับตลาดไม่ใช่ฝืนตลาด
  7. ความสำเร็จในการลงทุนไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืน จริงๆ แล้วมันอาจเปรียบได้กับการวิ่งแข่งระยะไกล (marathon) ไม่ใช่การวิ่งแข่ง 100 เมตร (sprint) ดังนั้น คุณจะต้อง "รู้จักตัวเอง" (know yourself) ว่าอะไรคือสไตล์การลงทุนที่เหมาะสมที่เข้ากันได้กับความสามารถในการรับความเสี่ยง (risk attitude) และทักษะในการลงทุน (risk aptitude) เพราะนั่นคือ "ระบบ" ที่คุณต้องใช้ในเพื่อ "ทำธุรกิจ" นี้ในระยะยาว
  8. ในการใช้เงินต่อเงินนั้น คุณต้อง "รู้จักเครื่องมือ" (know the vehicle) ว่ามีลักษณะและรูปแบบการให้ผลตอบแทนอย่างไร มีข้อดี ข้อเสีย และข้อจำกัดอะไรบ้าง
  9. นอกจากนี้ คุณต้อง "รู้จักตลาด" (know the market) คือ รู้ว่าตลาดการเงินมีธรรมชาติเป็นอย่างไร อะไรคือสาเหตุเบื้องหลังที่ทำให้เกิดการกระเพื่อมขึ้นลงของตลาด และรู้วิธีการในการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนว่าต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
  10. อย่าติดอยู่ในกับดักของ "การบริโภคข้อมูลเกินขนาด" (information overload) ซึ่งมัวแต่สนใจหาข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ จนไม่กล้าลงมือปฏิบัติ (analysis paralysis) เพราะมีความเชื่ออย่างผิดๆ แบบพวกมองโลกสมบูรณ์แบบ (perfectionist) ว่าถ้ามีข้อมูลที่สมบูรณ์จะไม่เกิดความผิดพลาด (zero-defect mentality) จริงๆ แล้ว หัวใจสำคัญของการบริหารการลงทุนนั้นอยู่ที่การ "จำกัดความเสี่ยง" (risk limitation) ไม่ใช่ "กำจัดความเสี่ยง" (risk elimination) ถ้าถามว่ากฎที่สำคัญที่สุดที่สรุปได้จากการปฏิบัติ (rule of thumb) ของผู้เขียนหนังสือชุด "อยากรวย ต้องรู้" คืออะไร ก็อยากตอบว่า rule of "ทำ" นั่นคือ "รู้แล้วต้องลงมือทำ" เพราะในภาษาอังกฤษ คำว่า "โชคลาภ" (luck) เป็นตัวย่อของ Laboring Under Correct Knowledge แปลว่า "ลงมือทำ ด้วยความพากเพียร โดยอาศัยความรู้ที่ถูกต้อง" นั่นเอง
จากเว็บ: InvestorChart.com
ที่มา: นำชัย เตชะรัตนะวิโรจน์ และคณะ. อยากรวย ต้องรู้ เล่ม 3: รู้จักเครื่องมือ :กรุงเทพฯ: ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

26 Comments:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hi !.
might , perhaps very interested to know how one can collect a huge starting capital .
There is no initial capital needed You may commense to get income with as small sum of money as 20-100 dollars.

AimTrust is what you haven`t ever dreamt of such a chance to become rich
The company represents an offshore structure with advanced asset management technologies in production and delivery of pipes for oil and gas.

Its head office is in Panama with offices around the world.
Do you want to become an affluent person?
That`s your choice That`s what you really need!

I`m happy and lucky, I began to get income with the help of this company,
and I invite you to do the same. If it gets down to select a proper partner utilizes your savings in a right way - that`s AimTrust!.
I make 2G daily, and my first investment was 500 dollars only!
It`s easy to start , just click this link http://ycilisexyc.lookseekpages.com/hazysy.html
and lucky you`re! Let`s take our chance together to become rich

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

The purpose of Clomid cure in treating infertility is to seat normal ovulation rather than origin the growth of numerous eggs. In olden days ovulation is established, there is no gain to increasing the dosage supplementary . Numerous studies expose that pregnancy regularly occurs during the to begin three months of infertility cure and treatment beyond six months is not recommended. Clomid can cause side effects such as ovarian hyperstimulation (rare), visual disturbances, nausea, diminished "trait" of the cervical mucus, multiple births, and others.

Clomid is in many cases prescribed by generalists as a "start with line" ovulation induction therapy. Most patients should be subjected to the fertility "workup" ex to start any therapy. There could be various causes of infertility in addition to ovulatory disorders, including endometriosis, tubal disease, cervical factor and others. Also, Clomid remedial programme should not be initiated until a semen examination has been completed.
Clomid and Other Ovulation Inducti
Somali pirates protract their attacks against worldwide ships in and high the Emit of Aden, undeterred end the discouragement of stepped-up unfitting naval escorts and patrols - and the increased non-starter scale of their attacks. At the beck agreements with Somalia, the U.N, and each other, ships connection to fifteen countries at this entirely significance protecting the area. Somali pirates - who be subjected to won themselves wellnigh $200 million in make amends for the treatment of since closer the start 2008 - are being captured more again recompense the recreational being, and handed closed to authorities in Kenya, Yemen and Somalia in the appointment of trial. Controlled here are some justified revealed photos of piracy full of it = 'full of shit' the seashore of Somalia, and the worldwide efforts to bridle it in.
[url=http://maisfacilcomtic.com/members/will-clomid-help-me-get-pregnant-81/default.aspx]will clomid help me get pregnant[/url]
[url=http://compness.ru/members/helping-clomid-71/default.aspx]helping clomid[/url]
[url=http://208.109.124.187:8008/members/clomid-higher-bbt-temp-44/default.aspx]clomid higher bbt temp[/url]
[url=http://devpinoy.org/members/clomid-abilene-texas-75/default.aspx]clomid abilene texas[/url]
tel:95849301231123

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hi!
You may probably be very curious to know how one can manage to receive high yields on investments.
There is no need to invest much at first.
You may commense to get income with a money that usually goes
for daily food, that's 20-100 dollars.
I have been participating in one project for several years,
and I'm ready to share my secrets at my blog.

Please visit my pages and send me private message to get the info.

P.S. I earn 1000-2000 per day now.

http://theinvestblog.com [url=http://theinvestblog.com]Online Investment Blog[/url]

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Yes undoubtedly, in some moments I can reveal that I agree with you, but you may be making allowance for other options.
to the article there is still a definitely as you did in the downgrade delivery of this request www.google.com/ie?as_q=detroit craigslist musical instruments ?
I noticed the utter you suffer with not used. Or you use the pitch-dark methods of inspiriting of the resource. I suffer with a week and do necheg

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

This was a nice article to read, thank you for sharing it..

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

آخر حقا بلوق بالمعلومات هنا يا صديقي. أردت فقط أن أقول التعليق والحفاظ على جودة العمل. لقد مرجعية أنا بلوق الخاص بك الآن فقط وسأعود لقراءة المزيد في المستقبل يا صديقي! كذلك حسن اختيار الألوان على موضوع وغني بشكل جيد مع بلوق في رأيي المتواضع :).

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Hello, of course this piece of writing is
genuinely pleasant and I have learned lot of things from it regarding blogging.
thanks.
My site > old holborn yellow

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on
the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away
your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to
read?
My page: osta asunto Antalyasta

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

After I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify
me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get
four emails with the exact same comment.
Is there a means you are able to remove me from that service?
Cheers!
Check out my webpage ... hus till salu i Alanya

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

When I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new
comments are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve 4
emails with the same comment. Perhaps there is an easy method
you can remove me from that service? Cheers!
My web page > boligityrkia.net

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

It's hard to come by educated people on this topic, however, you sound like you know what you're talking about!

Thanks
Here is my web site Wohnungen kaufen Antalya

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I'm not sure why but this blog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I'll check back later on
and see if the problem still exists.
Look at my blog post Hus til salgs i Antalya

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

of course like your web-site but you need to check the spelling on quite a few of your posts.
Many of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to inform the
reality on the other hand I'll definitely come again again.
Here is my website :: http://immobilienalanya.net/

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Spot on with this write-up, I absolutely believe that this site needs far more attention.
I'll probably be back again to read through more, thanks for the info!
Feel free to visit my web-site : bostäder i Antalya

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Nice answers in return of this matter with real arguments and telling all about that.
Also see my website :: http://propertyinturkeyforsale.net/

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you penning this article and also the rest of the website is also really good.
Feel free to surf my site captain black

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Since the admin of this site is working, no uncertainty very quickly it will be
renowned, due to its quality contents.
Review my blog :: tattoo removal

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I'm really enjoying the design and layout of your website. It's a very easy on the eyes which
makes it much more pleasant for me to come here and visit more often.
Did you hire out a designer to create your theme?
Outstanding work!
My webpage :: skin lightening

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

bear grylls messer
my web page - bear grylls messer

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

I am really inspired along with your writing skills as well as with the structure on
your weblog. Is this a paid theme or did you customize it your self?
Anyway stay up the nice quality writing, it's rare to see a nice blog like this one today..
my website > www.yourtobaccosstore.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

What's up, yup this paragraph is truly fastidious and I have learned lot of things from it concerning blogging. thanks.
Here is my blog ; deliver clear skin

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Magnificent site. Lots of useful information here. I'm sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious. And naturally, thanks on your effort!
Also visit my blog post - get rid of acne at home

Ismail Alparslan กล่าวว่า...

Asunto Turkista
Asunto Turkista
Huvilat Turkista
Kiinteistöt Turkista
Koti Turkista
Asunto Alanyasta
immobilien Türkei
immobilien Alanya
Türkei immobilien
villa Türkei
immobilienfirmen türkei
Недвижимость в Турции
купить квартиру в турции
турция алания недвижимость
Квартиры в Турции
Квартиры Турции
Виллы в Турции
земля турции
недвижимость в турции алания махмутлар
Квартиры в Махмутларe
недвижимость в турции алания махмутлар
апартаменты в турции
земли в Турции
makelaars Turkije
appartementen turkije
koopwoningen turkije
leilighet Tyrkia
Bostad Turkiet
Tyrkiet Lejligheder
Tyrkiet Ejendomsmægler
alanya da daire
apartments in turkey
apartments in Avsallar
apartments in turkey
villas in Turkey

immobilien türkei กล่าวว่า...

Asunto Turkista
Asunto Turkista
Huvilat Turkista
Kiinteistöt Turkista
Koti Turkista
Asunto Alanyasta
immobilien Türkei
immobilien Alanya
Türkei immobilien
villa Türkei
immobilienfirmen türkei
Недвижимость в Турции
купить квартиру в турции
турция алания недвижимость
Квартиры в Турции
Квартиры Турции
Виллы в Турции
земля турции
недвижимость в турции алания махмутлар
Квартиры в Махмутларe
недвижимость в турции алания махмутлар
апартаменты в турции
земли в Турции
makelaars Turkije
appartementen turkije
koopwoningen turkije
leilighet Tyrkia
Bostad Turkiet
Tyrkiet Lejligheder
Tyrkiet Ejendomsmægler
alanya da daire
apartments in turkey
apartments in Avsallar
apartments in turkey
villas in Turkey

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

It's very straightforward to find out any topic on web as compared to books, as I found this piece of writing at this web page.
My web page > jacksonvilledatingclub.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

[p]" S l o w a n d s t a n d a r d s p e e d g e a r s e l e c t i o n

" w a s h T r i l o g y t i m i n g f u n c t i o n , p u l s e v i b r a t i o n t o r e m i n d e n t e r t h e n e x t s t e p , t h e m o r e s i m p l e a n d c o n v e n i e n t t o u s e , a n d g i v e f u l l p l a y t o t h e a d v a n t a g e s o f t h e " m a c h i n e w a s h a b l e " . com is going to send me an email at least once a week for a discount on my discount Suncamp . I admit I was ready to chuck it out the window because of how irritated my skin was getting [url=http://www.clarisonicmiasale4u.com]clarisonic mia 2[/url] after only a week . And for women, it is a no-no to sleep with makeup residues . Who Should Use Clarisonic Brushes?

Any woman who cares enough for her skin should use Clarisonic products . uk Vouchers [url=http://www.clarisonicmiasale4u.com]clarisonic mia[/url] or Suncamp . Using it is as simple as putting your favorite cleanser, turning it on, and massaging its brush all over your face . This guarantees that your skin will not be damaged by using the appliance for [url=http://www.clarisonicmiasale4u.com]clarisonic sale
[/url] too long.[/p]


แนะนำโบรกเกอร์:
โบรกเกอร์ ฝากขั้นต่ำ เทรดขั้นต่ำ อื่นๆ
Marketiva $1 $0.01 สมัครใหม่รับฟรี $5
FxOpen $1 0.1 Lot จุดละ $0.01 (Micro) สะดวก ฝาก/ถอน ผ่าน ธ.กรุงเทพ
LiteForex$1 0.1 Lot -